“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” สินค้าคุณภาพจังหวัดตรัง…จากเกษตรกรสู่บ้านท่าน (สนับสนุนโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง)

#ฝากเพจสินค้าเกษตร #วิสาหกิจชุมชน #กลุ่มเกษตรกร ร่วมกันสนับสนุนสินค้าชุมชน สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรรายย่อยด้านล่างได้เลยนะค่ะ” #ร่วมฟันฝ่าวิกฤติสถานการณ์COVID-19 #ฝากเพจสินค้าเกษตร #วิสาหกิจชุมชน #กลุ่มเกษตรกร #สนับสนุนสินค้าของกลุ่มอาชีพ จากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลภายใต้กา […]

Read more

นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยพนักงานร่วมประชุม​กรรมการ​กลุ่ม​เกษตร​อินทรีย์​วิถี​ฅ​น​ตรัง​”

“วัน​จันทร์​ที่​ 9​ มีนาคม 2563​ เวลา​ 09.30​ น.​ นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางสาวชัญญานุช เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุม​กรรมการ​กลุ่ม​เกษตร​อินทรีย์​วิถี​ฅ​น​ตรัง​ โดยมีวาระการประช […]

Read more

ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยสหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ, และวิสาหกิจชุมชนบ่อน้ำร้อน เข้าร่วมอบรมการปลูก Cannabis medical grade ในรูปแบบเกษตร 4.0:สายพันธุ์กัญชา เทคนิคการปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย์

  Share This:

Read more

สภาเกษตรกจังหวัดตรัง ร่วมจัดงานและร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 หน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 นางสาวชัญญานุช เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายประจักษ์ หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง (นายสมคิด สังขมณี) เข้าร่วมจัดงานและร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 หน่วยบริการเคลื่ […]

Read more

“วันที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง” ได้จัดประชุมตามโครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมประจำปี 2563 เพื่อจัดทำเวทีจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 (ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง)

ในวันพฤหัสบดที่ 9  มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.  ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนปริง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง  นายธวัชชัย  ฤกษ์เกลี้ยง  หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง, นายพิพัฒน์  จุติอมรเลิศ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  พร้อมด้วยพนักงาน  ได้จัดประชุมตามโครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับ […]

Read more

“วันที่ 8 มกราคม 2563 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง” ได้จัดประชุมตามโครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมประจำปี 2563 เพื่อจัดทำเวทีจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 (ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง)

ในวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.  ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง  นายพิพัฒน์  จุติอมรเลิศ  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  พร้อมด้วยพนักงาน  ได้จัดประชุมตามโครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบลเป็นเกษตรอุตสาหกรรมประจำปี 2563 เพื่อจัดทำเวทีทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบ […]

Read more

นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยพนักงาน เข้ามอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563

  “วันที่ 10 มกราคม 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยพนักงาน เข้ามอบของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2563 ให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง หมู่ที่ 14 บ้านสันติราษฎร์บำรุง ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง” Share This:

Read more

ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมอบรมตามโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเกษตร เกษตรอินทรีย์วิถีคนตรัง PGS”

วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2562 นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมอบรมตามโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเกษตร เกษตรอินทรีย์วิถีคนตรัง PGS” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงาน เก […]

Read more

ร่วมกันยื่นหนังสือถึงรัฐบาล เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มาปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รับมอบหนังสือ

วันที่  21  ตุลาคม  2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีคนตรัง กลุ่มตลาดสีเขียวภาคเอกชน ร่วมกันยื่นหนังสือถึงรัฐบาล ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รับมอบหนังสือ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง โดยนายขจรศักดิ์ กล่าวว่า จะดำเนินกา […]

Read more