“วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน เพื่อประชุมหารือการขับเคลื่อนคณะทำงานด้านปศุสัตว์ ในไตรมาสที่ 2”

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.ประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายณัฏฐพร สินไชย ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน เพื่อประชุมหารือการขับเคลื่อนคณะทำงานด้านปศุสัตว์ ในไตรมาสที่ 2″ Share This:

Read more

“เกษตรกรเข้ามาปรึกษาหารือการสำรวจเป้าหมายโครงการ “เกษตรกรภาคใต้ เลี้ยงแพะ แกะ ร่วมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน

“วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เกษตรกรเข้ามาปรึกษาหารือการสำรวจเป้าหมายโครงการ “เกษตรกรภาคใต้ เลี้ยงแพะ แกะ ร่วมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน โดยมีนายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวั […]

Read more

นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยพนักงานร่วมประชุม​กรรมการ​กลุ่ม​เกษตร​อินทรีย์​วิถี​ฅ​น​ตรัง​”

“วัน​จันทร์​ที่​ 9​ มีนาคม 2563​ เวลา​ 09.30​ น.​ นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางสาวชัญญานุช เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุม​กรรมการ​กลุ่ม​เกษตร​อินทรีย์​วิถี​ฅ​น​ตรัง​ โดยมีวาระการประช […]

Read more

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓📢

“จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓📢 Share This:

Read more

“สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง…ขอสรุปสถานการณ์น้ำและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดตรัง ประจำวันที่ 30 มกราคม 2563 (ช่วงวันที่ 30 ม.ค.- 5 ก.พ.63)”

“สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง…ขอสรุปสถานการณ์น้ำและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดตรัง ประจำวันที่ 30 มกราคม 2563 (ช่วงวันที่ 30 ม.ค.- 5 ก.พ.63)” Share This:

Read more

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง:ขอฝนหลวง…เพื่อพี่น้องเกษตรกร อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง”

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง:ขอฝนหลวง…เพื่อพี่น้องเกษตรกร อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง”   Share This:

Read more

ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยสหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ, และวิสาหกิจชุมชนบ่อน้ำร้อน เข้าร่วมอบรมการปลูก Cannabis medical grade ในรูปแบบเกษตร 4.0:สายพันธุ์กัญชา เทคนิคการปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย์

  Share This:

Read more

“สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง…ขอสรุปสถานการณ์น้ำและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดตรัง ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563 (ช่วงวันที่ 23-27 มกราคม 2563)”

“สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง…ขอสรุปสถานการณ์น้ำและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดตรัง ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563 (ช่วงวันที่ 23-27 มกราคม 2563)”   Share This:

Read more
1 2 3 65