ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัด ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายสหัส ช่วยออก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นๆ สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) ส่วนจังหวัด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรั […]

Read more

ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงานวันไผ่จังหวัดตรัง “สืบสานตำนานไผ่ ครั้งที่ 1”

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมคนรักไผ่จังหวัดตรัง ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงานวันไผ่จังหวัดตรัง “สืบสานตำนานไผ่ ครั้งที่ 1” ณ สวนไผ่คลินิกธรรม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งจะจัดในวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09 […]

Read more

ประชุมชี้แจงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมชี้แจงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร ณ ห้องประชุมจรัส สุรรณเวลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อชี้แจงการดำเนินการโครงกา […]

Read more

ติดตามความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายวาทิน เอียดนุ่น นัำวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับปัญหาจากฝนตกหนักและได้รับน้ำจากฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 […]

Read more

ประชุมคณะกรรมการเกษตรอินรีย์จังหวัดตรัง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกษตรอินรีย์จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เรื่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดตรัง และเรื่ […]

Read more

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายประจักษ์ หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน […]

Read more

ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 หอการค้าจังหวัดตรัง เพื่อทราบเรื่องประเด็นปัญหาความต้องการเพื่อเข้าวาระการ […]

Read more

ร่วมประชุมร่วมนำเสนอโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลนาข้าวเสียและตำบลช่อง ปี 2564 ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน.

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมประชุมร่วมนำเสนอโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลนาข้าวเสียและตำบลช่อง ปี 2564 ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ สสน. โดยมีนายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ นายวาทิน เอียดนุ่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร […]

Read more

ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนเกษตรกร เข้าร่วม ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง […]

Read more

ประชุมชี้แจง การจัดทำคำขอสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยฯ สินค้าพริกไทยปะเหลียน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง การจัดทำคำขอสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยฯ สินค้าพริกไทยปะเหลียน โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน และหน่วย […]

Read more
1 2 3 68