โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรแบบบูรณาการ ระดับจังหวัด ประจำปี 2558

โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรแบบบูรณาการ ระดับจังหวัด ประจำปี 2558

12647068_167079660328497_2771887618494612161_n

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 9.00 น. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดตรัง ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรแบบบูรณาการ ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 โดยมีสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล เกษตรกรชาวสวนยางพารา ทายาทเกษตรกร และผู้แทนสถาบันเกษตรกร เข้าร่วมประมาณ 50 คน ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

12643016_167079846995145_1489938222529379700_n

12552819_167079830328480_4592571866140964985_n

โดยมีการบรรยายช่วงเช้า และช่วงบ่ายศึกษาดูงานการประกอบอาชีพเสริมในสวนยาง และด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง นายประกิจ จิตใจภักดิ์ หมู่ที่ 5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง

IMG_20160127_145613

IMG_20160127_152928

Share This: