กิจกรรมโครงการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตร

กิจกรรมโครงการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตร
สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้ลงพื้นที่ร่วมกับการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายทุกตำบลในจังหวัดตรัง เพื่อประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 และการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองรายชื่อเกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบ เพื่อเสนอคณะผู้ปฏิบัติงานพิจารณากลั่นกรองต่อไป
11-3

11-2

11-1

Share This: