โครงการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ด้านการผลิต การแปรูป และการตลาด

โครงการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ด้านการผลิต การแปรูป และการตลาด

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ด้านการผลิต การแปรูป และการตลาด ทุกอำเภอ

 

4table
วันที่ 18 พ.ค. 2558 คณะทำงานด้านประมง ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรังและประมงอำเภอสิเกา (ที่ปรึกษาคณะทำงาน) ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ต.แหลมมะขาม อ.สิเกา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรัง เพื่อศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนก (ภาษาใต้ เรียก ” สาย “) ซึ่งเป็นสาหร่ายพื้นเมือง สาหร่ายขนนก สาหร่ายพวงองุ่น สามารถรับประทานได้ทั้งสดและปรุงสำเร็จ ยำสาหร่าย ส้มตำสาหร่าย ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวนิยมบริโภคเป็นผักเคียง (ผักเหนาะ) สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงในตำบลแหลมมะขาม อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง แต่ด้วยศักยภาพของชาวประมงยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการผู้บริโภค อุปสรรคในการเลี้ยงแบบธรรมชาติ คือ น้ำเสียจากระบบอุตสาหกรรมโรงงาน ศัตรูบางชนิดของสาหร่าย และการขาดแคลนโรงเรือนเพาะเลี้ยงสาหร่าย , อุปกรณ์บรรจุหีบห่อสุญญากาศ กรณีส่งไปขายต่างพื้นที่ ซึ่งชาวประมงกำลังต้องการการสนับสนุนหลาย ๆ ต่างจากภาครัฐ รัฐวิหาสกิจ เป็นต้น
4-1

Share This: