โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 15 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านแหลม ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

n6
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง โดยนายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมกับ อำเภอปะเหลียน , อบต.เกาะสุกร , ธกส.สาขาหาดสำราญ , ผอ.โรงเรียนบ้านแหลม ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเกียรติจากปลัดอำเภอปะเหลียนเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร กล่าวรายงาน โครงการ
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมเข้าร่วมปลูกป่ากว่า 70 คน ต้นไม้จำนวน 600 ต้น และธ.ก.ส.สาขาหาดสำราญสนับสนุนน้ำดื่ม ณ โรงเรียนบ้านแหลม ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

Share This: