เยี่ยมแปลง โคก หนอง นา โมเดล ณ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วันที่ 13 เมษายน 2563

นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เยี่ยมแปลง โคก หนอง นา โมเดล ของนายมานิตย์ วงษ์สุรีย์รัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพืช สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ณ ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยใช้สารปรับปรุงบำรุงดินจากการผลิตน้ำมันปาล์ม สวนปาล์มเก่า โดยนำแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ใช้ และการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในสวน และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Share This: