เข้าร่วมกิจกรรมงานวิวาห์ใต้สมุทร 2018

วันที่  12 – 13  กุมภาพันธ์  2561  นายณัฏฐพร  สินไชย  รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  นายขำ  นุชิตศิริภัทรา  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  และนายวิวัฒน์  ฮ่างเต็ก  สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  เข้าร่วมกิจกรรมงานวิวาห์ใต้สมุทร 2018  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง  และเผยแพร่พิธีแต่งงานตามประเพณีไทยให้เป็นที่รู้จักแพรหลายไปทั่วโลก  ณ  อำเภอเมืองจังหวัดตรัง  และหาดวิวาห์ใต้สมุทร  อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

Share This: