เข้าคาราวะอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563 แด่นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

วันที่ 3 มกราคม 2563

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าคาราวะอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2563 แด่นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  โดยมีนายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมฯ ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Share This: