“เกษตรกรเข้ามาปรึกษาหารือการสำรวจเป้าหมายโครงการ “เกษตรกรภาคใต้ เลี้ยงแพะ แกะ ร่วมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน

“วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เกษตรกรเข้ามาปรึกษาหารือการสำรวจเป้าหมายโครงการ “เกษตรกรภาคใต้ เลี้ยงแพะ แกะ ร่วมในสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมัน โดยมีนายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายประจักษ์ หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมให้คำปรึกษาโครงการดังกล่าว”

 

Share This: