“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” สินค้าคุณภาพจังหวัดตรัง…จากเกษตรกรสู่บ้านท่าน (สนับสนุนโดยสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง)

#ฝากเพจสินค้าเกษตร #วิสาหกิจชุมชน #กลุ่มเกษตรกร
ร่วมกันสนับสนุนสินค้าชุมชน สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร เกษตรกรรายย่อยด้านล่างได้เลยนะค่ะ”

#ร่วมฟันฝ่าวิกฤติสถานการณ์COVID-19
#ฝากเพจสินค้าเกษตร #วิสาหกิจชุมชน #กลุ่มเกษตรกร
#สนับสนุนสินค้าของกลุ่มอาชีพ จากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลภายใต้การพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม
#สุดปัง!!!อัพรูป สนับสนุน สินค้าในชุมชน ช่วยเหลือเกษตรกร

***********สามัคคี คือ พลัง ค้ำจุนแผ่นดินไทย************

Share This: