หารือการกระจายสินค้าชุมชน รูปแบบการจำหน่ายแลกเปลี่ยน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าประพันธ์พืชผลและโรงสีข้าว ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

วันที่ 30 เมษายน 2563

นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง  ลงพื้นที่ ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าประพันธ์พืชผลและโรงสีข้าว ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  เพื่อหารือการกระจายสินค้าชุมชน รูปแบบการจำหน่ายแลกเปลี่ยน การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยนางจินดา ทับเที่ยง เจ้าของศูนย์จำหน่ายสินค้า กล่าวว่า ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าในช่วงปกติก็จะรับสีข้าวและจำหน่ายข้าวสารพื้นเมือง ข้าวเปลือกเจ้าข้าวเปลือกไก่ จำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาล เมื่อประสพภาวะโรดโควิด-19 ระบาดและทุกคนต้องอยู่บ้าน เพื่อหยุดเชื้อ การเดินทางขนส่งสินค้าต้องหยุดชะงัก กระทบทั่วโลก ทั่วประเทศ ทุกคนก็ต้องปรับตัวเพื่อให้ตัวเองอยู่ได้ หาเลี้ยงครอบครัวได้ สงสารสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่จำหน่ายผลผลิตไม่ได้ บางคนไม่มีเงินซื้อข้าวสารแต่มีปลาเค็มก็ นำมาแลกเปลี่ยนข้าวสารในราคาอ้างอิงตามท้องตลาด สมาชิกบางคนมีมะพร้าว 5-6 ลูก ราคาตลาด 13 บาท/ลูก ก็แลกข้าวสารไปได้ 3-4 กิโลแล้วแต่ชนิดข้าว มีทั้งราคา 16-50 บาท จะเป็นข้าวกพื้นเมือง ข้าวกล้อง ข้าวกล้องหอมมะลิ หรือข้าวสารพื้นบ้าน และ คระกรรมการกลุ่มหารือกันว่า จะตั้งเป็นตลาดกรีนตรังเค เขา ป่า นา เล เร็ว ๆ นี้ เพราะสินค้ามีทั้งน้ำผึ้ง สะตอ ไม้ผล ข้าว และอาหารทะเล จึงตั้ง ชื่อ ตลาดกรีนตรังเค เขา ป่า นา เล ในส่วนการสนับสนุนเครือข่ายแปรรูปนั้น คุณจินดา กล่าวว่าจะนำผลไม้ สะตอ ที่มีตามฤดูกาล และล้นตลาด ไปขอสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ที่มีเครื่องอบแห้ง ขนาดใหญ่ สามารถ Dried ผลไม้ ไว้ได้เก็บในถุงซีลสุญญากาศและฟรีซแข็ง ไว้ได้ข้ามปีเมื่อ ผู้บริโภคนำมาบริโภคก็เพียงแช่น้ำอุ่น ก็จะคืนรูปสดใหม่ ทั้งสี รสและกลิ่น ช่วยเกษตรกรเพิ่มมูลค่า แก้ปัญหาสินค้าล้นตลาดด้วยการแปรรูป จำหน่ายนอกฤดู
คุณจินดา กล่าวทิ้งท้ายว่า โรงสีข้าวสามารถรับสีข้าวจากเครือข่ายทำนาได้ เต็มกำลัง 8 ตัน/วัน หากกลุ่มจะนำมาสีย่อยก็ ไม่น้อยกว่า 2 ตัน ซึ่งจะเอาข้าวสารกลับหรือฝากขายจำหน่ายก็ได้ในราคายุติธรรม
สนใจสอบถามรายละเอียดที่ คุณจินดา ทับเที่ยง 081-0911122,089-7276554 ศูนย์จำหน่ายสินค้าและโรงสีข้าวประพันธ์พืชผลและโรงสีข้าว ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

Share This: