ส่งมอบแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลช่องให้ปลัด อบต.ช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันที่ 14 เมษายน 2563

นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ จุติมอรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนายประจักษ์ หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ส่งมอบแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลช่องให้ นางสาววิจิตรรัตน์ มีเสียง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

Share This: