สามารถ Download ระเบียบ , ประกาศ และเอกสารการขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรได้ ที่นี่

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร

ประกาศการรับขึ้นทะเบียนฉบับที่ 2

แบบฟอร์ม  การรับขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

Share This: