สภาเกษตรกรแห่งชาติ สรุปผลการประชุมเพื่อแก้ปัญหายางพารา ณ กระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559

15มาตรการแก้ยางคาดโทษละเลยใช้ม.44_Page_1 15มาตรการแก้ยางคาดโทษละเลยใช้ม.44_Page_2

Share This: