“สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง…ขอสรุปสถานการณ์น้ำและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดตรัง ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563 (ช่วงวันที่ 23-27 มกราคม 2563)”

“สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง…ขอสรุปสถานการณ์น้ำและคาดการณ์สภาพอากาศจังหวัดตรัง ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563 (ช่วงวันที่ 23-27 มกราคม 2563)”

 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Share This: