สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 12 – 18 มกราคม 2559

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 12 18 มกราคม 2559

วันที่ 12 มกราคม 2559 ศึกษาดูงาน  ณ สหกรณ์นิคมท่าแซะจำกัด จังหวัดชุมพร

ดูงานสหกรณ์นิคมท่าแซะฯ_617312417692_157257127977417_5170176525988808397_n12523026_157257141310749_5109641375987634727_n  12508726_157257077977422_6247117126325908560_n

วันที่  14  มกราคม 2559  ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อ จังหวัดตาก

ณ กลุ่มชุมชนผู้เลี้ยงโคขุน ม.10 บ้านปากวัง จ.ตาก

การเลี้ยงโคเนื้อ_6092

การเลี้ยงโคเนื้อ_506

การเลี้ยงโคเนื้อ_7637

วันที่ 14 มกราคม 2559  ศึกษาดูงานการจัดทำปุ๋ยหมัก ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จ.เชียงใหม่การทำปุ๋ยหมัก_4288การทำปุ๋ยหมัก_7804

วันที่ 15 มกราคม 2559 ศึกษาดูงานสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่
12552676_159772994392497_3836711958072056816_n

เกษตรผสมฯจ.อุทัยธานี_601312523095_159771477725982_5842994084939199247_n

วันที่ 16 มกราคม 2559 ศึกษาดูงานฟาร์มเพชรล้านนา จ.ลำปาง และร่วมประชุมสัมมนา บทบาท ภารกิจ ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด , สภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปี 59
โดยประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จ.ลำปาง

งานไก่พื้นเมือง_8007

เพชรล้านนา_1548งานไก่พื้นเมือง_3876

วันที่ 17 มกราคม 2559 ศึกษาดูงาน มหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติ จ.ลำปาง

เพชรล้านนา_859เพชรล้านนา_1050เกษตรหลวง_8450งานไก่พื้นเมือง_6948_0

งานไก่พื้นเมือง_2001งานไก่พื้นเมือง_2218งานไก่พื้นเมือง_2710_0งานไก่พื้นเมือง_3653งานไก่พื้นเมือง_1552_0

Share This: