สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จับมือ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ออกให้ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ย การบังคับคดี การวางทรัพย์

12487096_156449534724843_1815746108712585845_oเมื่อวันที่ 11 ม.ค.2559 เวลา 09.30 น. นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังพร้อมสมาชิกสภาฯ ได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นผู้รับหนังสือ เรื่องข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรัง (เร่งด่วน)

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จับมือ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง ออกให้ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ย  การบังคับคดี การวางทรัพย์

เครือข่าย3   

          วันที่ 15 ธันวาคม 2558  นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอปะเหลียน  ครั้งที่ 4/2558 ณ เทศบาล ต. ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

โดยสภาเกษตรกรจังหวัดตรังได้ ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง (นายวีระศักดิ์ คุ้มไพรันต์ นิติกรชำนาญการ) ออกให้ความรู้ด้านการไกล่เกลี่ย การบังคับคดี การวางทรัพย์ กรณีนำที่ดินทำกินไปจำนำจำนองหรือขายฝากและการถูกเจ้าหนี้เอารัดเอาเปรียบโดยลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหรือขอยืดระยะเวลาการบังคับคดีในระหว่างการขอกู้เงิน

เครือข่าย2

ซึ่งในปัจจุบันการขายฝากจะมีเจ้าหนี้อาศัยความเดือดร้อนในการเรียกดอกเบี้ยสูงมากโดยหลักกม.ไม่สามารถเรียกได้ ในการประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอปะเหลียน ครั้งที่4/58  และได้รับเกียรติจากนายสมบูรณ์ นาวีกิจ ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาทุ่งยาว , นายประดิษฐ์ เอ้งฉ้วน ผู้แทนจาก การยางแห่งประเทศไทยสาขาปะเหลียน เข้าร่วมประชาสัมพันธ์นโยบายและข้อมูลข่าวสารด้วย

เครือข่าย4   เครือข่าย

Share This: