สภาเกษตรกรจังหวัดตรังจะเข้ายื่นหนังสือต่อ ผวจ.ตรัง ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา

206102

สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง จัดประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/ 2559  วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ  ห้องประชุมสภาฯ เนื่องจากวิกฤติยางพาราตกต่ำ  โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจและได้สัมภาษณ์ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เกี่ยวกับความคิดเห็นด้านราคายางพาราในปัจจุบัน ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

12439002_154460988257031_2859390065276566830_n

12509810_154460961590367_3338959828835478711_n

สรุปมติที่ประชุม

8814

 

Share This: