สภาเกษตรกจังหวัดตรัง ร่วมจัดงานและร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 หน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 23 มกราคม 2563
นางสาวชัญญานุช เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายประจักษ์ หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง (นายสมคิด สังขมณี) เข้าร่วมจัดงานและร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1
หน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนหาดทรายทอง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะสุกร
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

Share This: