ร่วมเก็บข้อมูลเพิ่มเติมพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ร่วมเก็บข้อมูลเพิ่มเติม พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตรัง อาจารย์สมมิตร หนกหลัง ปราชญ์ชาวบ้านด้านศิลปะวัฒนะธรรม และประธานชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านหยงสตาร์ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

Share This: