ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงานวันไผ่จังหวัดตรัง “สืบสานตำนานไผ่ ครั้งที่ 1”

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมคนรักไผ่จังหวัดตรัง ร่วมลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดงานวันไผ่จังหวัดตรัง “สืบสานตำนานไผ่ ครั้งที่ 1” ณ สวนไผ่คลินิกธรรม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งจะจัดในวันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สวนไผ่คลินิกธรรม ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมีนายประจักษ์ หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวชัญญานุช เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประสานงานฯ

Share This: