ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมอบรมตามโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเกษตร เกษตรอินทรีย์วิถีคนตรัง PGS”

วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2562

นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมอบรมตามโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเกษตร เกษตรอินทรีย์วิถีคนตรัง PGS” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายเสริมเกียรติ สุทพัฒน์แก้ว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงาน เกษตรอินทรีย์วิถีฅนตรัง PGS Organic​ Trang พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้แทนท่านสส.พรรคประชาธิปัติย์ เขต3 หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกิจ หลีกภัย นายก อบจ.ตรัง ผอ.สำนักงานธนาคาร ธกส. จังหวัดตรัง นายแพทย์สาธารณสุขจ.ตรัง ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จ.ตรัง ประธานสภาเกษตรกรจ.ตรัง พัฒนาการจ.ตรัง ผอ.โรงพยาบาลตรัง พลังงานจ.ตรัง ภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ หอการค้า สภาอุตสาหกรรม และภาคีเครือข่ายต่างๆ ณ เขาเจ็ดยอดรีสอร์ท หมู่บ้านท่าจีน ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยนายสาธิต ไข่ขวัญ ประธานกลุ่มฯ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน เกษตรอินทรีย์วิถีฅนตรัง PGS Organic​ Trang โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อ 1.เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลเครือข่ายและสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS Organic​ Trang ในจังหวัดตรัง 2.เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการผลิต และด้านการตลาดสินค้าของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ PGS Organic​ Trang เพื่ออนาคตลูกหลานชาวตรัง ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้บริโภคอาหารพืชผักอินทรีย์ ปศุสัตว์และประมงมาตรฐานเกษตร อินทรีย์วิถีฅนตรัง PGS 3.ความมั่นคงและยั่งยืนภาคเกษตรกรรมอันเป็นหัวใจหลักของกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีฅนตรัง PGS Organic​ Trang ​ และวันที่ 2​ เรื่อง​ปุ๋ย​อินทรีย์​ และธาตุ​อาหารที่จำเป็น​ใน​การ​ทำเกษตร​อินทรีย์​ ต่อด้วย​ การวางแผนผลิต​ ของกลุ่ม​ เพื่อรองรับตลาด​ และการใช้สาระสนเทศ​มาใช้ในการบันข้อมูล​และการจัดการผลิต​ ความรู้ในการทำดินผสม​ ปลูก​ผัก​อินทรีย์​ใช้เอง​ โดย​ อ.สุรพล​ มายูร วิทยาลัย​เกษตร​ตรัง​ และการสาธิต​ ทำสารชิวภัณฑ์​ BT.และการขยายบาซิลัส โดยน้องทิว​ สมาชิก​กลุ่ม​ สมาชิก​ทุกคนได้รับความรู้​ 2​ วัน​ เต็มที่​ เพื่อพัฒนา​กลุ่ม​ ทั้งองค์​ความรู้​ และกระบวนการกลุ่ม​ ไปในทางเดียวกัน​ เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของกลุ่ม​ และขอบคุณ​ สมาชิก​กลุ่ม​ คณะกรรมการ​กลุ่ม​ เครือข่าย​ เกษตรกร​ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานกลุ่มในครั้งนี้​ ตลอดจน​ หน่วยงานต่างๆ​ สภา​เกษตรกร​ ธกส.​ รพ.ตรัง​ พลังงาน​จังหวัด

Share This: