ร่วมประสานงานขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการพิจารณาขั้นตอนดำเนินการ วิธีการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

วันที่ 15 – 16 เมษายน 2563

นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางสาวชัญญานุช เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมประสานงานหน่วยงาน เกษตรจังหวัดตรัง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง พัฒนาการจังหวัดตรัง อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และสหกรณ์จังหวัดตรัง เพื่อขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการพิจารณาขั้นตอนดำเนินการ วิธีการ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เด่นของกลุ่มองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

Share This: