ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแผนงานการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันที่ 16 เมษายน 2563

นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายวาทิน เอียดนุ่น นักวิเคราะห์นดยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแผนงานการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ณ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

Share This: