ร่วมตรวจสต๊อกปาล์มน้ำมันคงเหลือทั้งระบบ ของจังหวัดตรัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563
นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายณัฏฐพร สินไชย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมตรวจสต๊อกปาล์มน้ำมันคงเหลือทั้งระบบ ของจังหวัดตรัง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด และ การค้าภายในจังหวัด สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง รวม ๖ โรงงาน ในจังหวัดตรัง

Share This: