ร่วมกันยื่นหนังสือถึงรัฐบาล เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มาปฏิบัติให้เกิดรูปธรรม ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รับมอบหนังสือ

วันที่  21  ตุลาคม  2562

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีคนตรัง กลุ่มตลาดสีเขียวภาคเอกชน ร่วมกันยื่นหนังสือถึงรัฐบาล ผ่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รับมอบหนังสือ ณ หน้าศาลากลางจังหวัดตรัง โดยนายขจรศักดิ์ กล่าวว่า จะดำเนินการประสานกับรัฐบาลตามที่พี่น้องเกษตรกรยื่นหนังสือ และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดตรัง จะนำนโยบายเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์มาปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมอย่างเช่นที่สงขลา และพัทลุงที่เป็นวาระสำคัญ เร่งด่วนของจังหวัด นายสาธิต ไข่ขวัญ ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีคนตรัง กล่าวว่า ตนในนามเครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีคนตรัง และผู้ประกอบการตลาดสีเขียวภาคเอกชน ขอแสดงจุดยืนร่วมกับเครือข่ายภาคีต่างๆ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทย,มูลนิธิต่าง ๆ รวม 686 องค์กร ให้ยกเลิกพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ระยะยาว ให้มีการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการที่จะมีอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพผู้บริโภค และคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร #แบน3สารพิษ #เครือข่ายเกษตรอินทรีย์วิถีคนตรัง

โดยมีข้อเสนอดังนี้

1.ยกเลิกการใช้และการจำหน่ายภายในเดือนธันวาคม 2562
2.ให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายลงมติโดยเปิดเผย
3.ให้มีมาตรการเยียวยาเกษตรกร ที่ลงทะเบียนต้องการใช้สารเคมี 3 ชนิดนี้ต่อเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกร
4.ในระยะยาวให้มีการส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายของการที่จะมีอาหารปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร ฯลฯ

Share This: