รางวัลเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน(ปาล์มน้ำมัน)

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง คนที่ 1 (นายณัฏฐพร สินไชย) ได้รับประกาศนียบัตรฯของจังหวัดตรัง ในรางวัลที่ 2 เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำสวน(ปาล์มน้ำมัน) โดยผ่านการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอสิเกา อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง12661990_171483393221457_2348350307881962445_n 12622498_171483359888127_4324775256732308236_o 12633718_171483426554787_4610155655916821223_o 12651094_171483356554794_2532198310606277864_n

Share This: