พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563
นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายประจักษ์ หนูหมาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 11 (ตรัง) ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยมีนายปรีชา ขาวดี ประธานคณะทำงานด้านประมง นายพร เมียนโอ คณะทำงานด้านประมง ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง และนางสาวชัญญานุช เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมฯ ณ บ้านคลองเคียน ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และบ้านป่าขวาง ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

Share This: