ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังพร้อมสมาชิกสภาฯ เข้ายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง (แก้ไขปัญหายางพาราเร่งด่วน)

12487096_156449534724843_1815746108712585845_o

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2559 เวลา 09.30 น. นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังพร้อมสมาชิกสภาฯ ได้เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นผู้รับหนังสือ เรื่องข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรัง (เร่งด่วน)

Share This: