ประชุม พนักงาน ลูกจ้าง ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุม พนักงาน ลูกจ้าง ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่การขับเคลื่อนในการทำงาน ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง12744560_179549745748155_6430268208699957001_n 1450055_179549815748148_5133410452512985355_n 12688332_179549685748161_6231433358645904535_n 12688332_179549685748161_6231433358645904535_n (1) 12715569_179549762414820_7699019361512814995_n 12715703_179549785748151_5155395012085609492_n 12729307_179549702414826_2894377346394286634_n

Share This: