ประชุมโครงการติดตามและนิเทศงานในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เข้าร่วมประชุมโครงการติดตามและนิเทศงานในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา12745927_184130918623371_7501565554723318651_n 1618408_184130858623377_6842454045083690748_n 1916177_184130738623389_1868455993084286037_n 10268639_184130825290047_7019060448596661050_n 12734091_184130978623365_7070329234450158495_n 12742763_184130788623384_707749765338521239_n 12744195_184130805290049_6422834502576979647_n 12744397_184130745290055_5456968254822916922_n 12745432_184130838623379_1255262546416774702_n

Share This: