ประชุมสัมมนา “ทำอย่างไรเกษตรกรไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ FTA”

N1

เมื่อวันที่ 7 – 9 นายสมคิด สังขมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังได้มอบหมายให้คณะทำงานด้านปาล์มน้ำมันของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมสัมมนา “ทำอย่างไรเกษตรกรไทยเข้าถึงและใช้ประโยชน์ FTA”
ณ โรงแรมกระบี่มาริไทม์ จ.กระบี่

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 เวลา 09.00น.สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตรัง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสต๊อคน้ำมันปาล์มของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในพื้นที่จังหวัดตรังจำนวน 5 โรงงาน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นั้น สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังได้ประสานขอผลการตรวจสอบสต๊อคน้ำมันปาล์ม ได้ข้อมูล ดังนี้ ภาพรวม 5 โรงงานมีน้ำมันปาล์มดิบ CPO 4,000 ตัน , น้ำมันเนื้อเมล็ดในปาล์ม CPKO 1,500 ตัน

N1-1

เมือวันที่ 11 มกราคม 2558 เวลา 10.30 น. สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรังได้จัดประชุมสมาชิกสภาเกษตรกรตรัง ตาม มาตรา 31(1) แห่ง พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.2553 เพื่อคัดเลือก สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิ มาตรา31(2) แทนในตำแหน่งที่ว่าง ณ ห้องประชุม สภจ.ตรัง
“ยึดมั่นปรัชญาฯ พัฒนาเกษตรไทย”

Share This: