ประชุมชี้แจง การจัดทำคำขอสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยฯ สินค้าพริกไทยปะเหลียน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง การจัดทำคำขอสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยฯ สินค้าพริกไทยปะเหลียน โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม เพื่อรับฟังการจัดทำคำขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพื่อขึ้นทะเบียนในประเทศ และการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การชี้แจงการจัดทำคำขอสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าพริกไทยปะเหลียน และเรื่องอื่นๆ

Share This: