ประชุมชี้แจงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร

วันที่ 14 สิงหาคม 2563
นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมชี้แจงเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร ณ ห้องประชุมจรัส สุรรณเวลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เพื่อชี้แจงการดำเนินการโครงการพัฒนากัญชาสำหรับการใช้ทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และชุมชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการปลูกพืชกัญชา ผลิต และกระจายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย และเรื่องอื่นๆ

Share This: