ประชุมคณะทำงานด้านองค์กรเกษตรกรและปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ครั้งที่ 1/2563

“วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ประชุมคณะทำงานด้านองค์กรเกษตรกรและปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสหัส ช่วยออก ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิทินการปฏิบัติงาน 2563”

 

Share This: