ประชุมคณะทำงานด้านพืชผัก ผลไม้ เกษตรกรรมอื่นๆ และการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะทำงานด้านพืชผัก ผลไม้ เกษตรกรรมอื่นๆ และการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1/2559 ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง12742833_180094452360351_292611301406972836_n 12688379_180094505693679_6062302325503942893_n 12717385_180094375693692_6716213746937295154_n 12729194_180094402360356_6308989047859778644_n 12734155_180094475693682_2744435646508064131_n

Share This: