ประชุมคณะทำงานด้านประมง ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2562

วันที่  17  มกราคม  2562

นายปรีชา  ขาวดี  ประธานคณะทำงานด้านประมง  ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านประมง ของสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

เพื่อแจ้งเรื่อง สหภาพยุโรปปลดใบเหลืองประมงไทย  เรื่องสรุปความช่วยเหลือผุ้ประสบภัย “พายุปาบึก”

เพื่อพิจารณาเรื่อง การร้องทุกข์สภาพปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกร  เรื่องพิจารณาปัญหาและผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชกำไหนดการประมง พ.ศ.2558 และพรพราชกำหนดการประมง ฉบับที่ 2560 เรื่องอื่นๆ

Share This: