ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกินจังหวัดตรัง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกินจังหวัดตรัง ณ ศาลากลางจังหวัดตรัง12743837_183686935334436_6378567717461946660_n 1555321_183686998667763_103302579005443953_n 12743644_183687022001094_6852863062454648611_n 12743795_183686948667768_8790434084556985768_n

Share This: