ประชุมคณะกรรมการเกษตรอินรีย์จังหวัดตรัง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563
นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเกษตรอินรีย์จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ เรื่องการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดตรัง และเรื่องอื่นๆ

Share This: