ประชุมการเลี้ยงผึ้งโพรง. เพื่อสร้างรายได้เสริมอย่างงดงามแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราและเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ร่วมการประชุมการเลี้ยงผึ้งโพรง. เพื่อสร้างรายได้เสริมอย่างงดงามแก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราและเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง12744518_176761186027011_1338083373556696333_n 10399563_176761262693670_2089062154374898512_n 12715451_176761202693676_855082789054462206_n 12715502_176773119359151_8367333691444258489_n 12734260_176773136025816_6340962262137042594_n 12742169_176761222693674_127895928785729735_n 12743528_176761282693668_4730433994259563120_n 12744189_176773102692486_3734167776970639471_n

Share This: