ประชุมการสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรและการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปี 2559

วันที่ 25 ม.ค. 2559 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมการสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรและการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปี 2559 โดยเข้าร่วมกับผู้นำท้องถิ่น , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน,นายกและสมาชิก อบต.,เกษตรตำบล และพัฒนากรตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอสิเกา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง3814_179614549075008_2445256155305763161_n 940949_170949959941467_1839363828249133765_n 10313999_179614685741661_6163606852299983892_n 10422216_183007168735746_2334580021859229650_n 12418015_167866646916465_3070573441037065230_n 12472248_166527213717075_1367659399753661476_n 12622394_175631486139981_913094047667620190_o 12642967_170950006608129_1353228803002805237_n 12642981_167866770249786_3436879747051032163_n 12647297_167866656916464_4129093394232282498_n 12647388_166527303717066_6917434838085062579_n 12650798_167866790249784_1119356057131537003_n 12654318_170949979941465_7253981809296620513_n 12694901_175631479473315_2390858296599461410_o 12710704_175631586139971_5944276396329362760_o 12711124_175631559473307_6326936764393261525_o 12715254_178519465851183_1575360218180578063_n 12729104_178519365851193_7139431904588772457_n 12741901_179614729074990_8657768102784495342_n 12745443_179614532408343_7176168477917037613_n 12745879_179614662408330_6300485702859037277_n

Share This: