นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยพนักงานร่วมประชุม​กรรมการ​กลุ่ม​เกษตร​อินทรีย์​วิถี​ฅ​น​ตรัง​”

“วัน​จันทร์​ที่​ 9​ มีนาคม 2563​ เวลา​ 09.30​ น.​
นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และนางสาวชัญญานุช เพ็งชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ร่วมประชุม​กรรมการ​กลุ่ม​เกษตร​อินทรีย์​วิถี​ฅ​น​ตรัง​
โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
1.เรื่อง​:วาระแจ้ง​เพื่อ​ทราบ
2​.เรื่อง​:สรุปผลการตรวจประเมิน​แปลงครั้งที่​ 2/63​
รอบเดือน​ มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563
3​.เรื่องคณะกรรมการ​กลุ่ม​เกษตร​อินทรีย์​วิถี​ฅ​น​ตรัง
4​.เรื่อง​แผนงานกิจกรรม​กลุ่ม​ปี​ 63
5​.เรื่อง​อื่น​ๆ​

ณ​ สำนักงานสภาเ​เกษตรกร​จังหวัดตรัง

Share This: