ติดตามผลกิจกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานฯ ลงพื้นที่ติดตามผลกิจกรรมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

จากโครงการปั้นนักธุรกิจเกษตรตามแนวทางประชารัฐ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

Share This: