ติดตามความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

วันที่ 13 – 14 สิงหาคม 2563
นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง มอบหมายให้นายวาทิน เอียดนุ่น นัำวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ติดตามความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับปัญหาจากฝนตกหนักและได้รับน้ำจากฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 น้ำท่วมขังในพื้นที่ไม่สามารถทำงานได้สะดวก โดยได้ประสานงานกับ นายประกอบ ยนต์อยู่ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เพื่อขอให้ปิดกั้นจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราว และขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป ณ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

Share This: