ตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มในจังหวัดตรัง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ตรวจสต๊อกน้ำมันปาล์มในจังหวัดตรังร่วมกับพาณิชย์จังหวัด การค้าภายในจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ครมน. และสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง12745726_183680748668388_269275811562363767_n 10298867_183680715335058_4544819267307470120_n 10400210_183680842001712_3407799127363547378_n 12376306_183680852001711_1835446622436263353_n 12733611_183680578668405_5448560015390098030_n 12743672_183680698668393_1298423615492194478_n 12745504_183680785335051_2228176086858109213_n 12745552_183680722001724_3606073746457941646_n

Share This: