การจัดทำแผนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับภาคี ต.อ่าวตง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 เข้าร่วมการจัดทำแผนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกับภาคี ต.อ่าวตง ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลอ่าวตง ม.1 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง12744180_180742905628839_7134272931776389618_n 12715414_180743022295494_6474306037361753454_n 12729265_180742955628834_426587224370119107_n 12734210_180743062295490_1023466564882283605_n 12742541_180743008962162_5690359565828808427_n 12743562_180742922295504_7374300016208786306_n 12743562_180742922295504_7374300016208786306_n (1)

Share This: