ข่าวและกิจกรรม

จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

วันที่ 29 มกราคม 2562 นาย […]

จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่างิ้ว ตำบท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

วันที่ 28 มกราคม 2562 นาย […]

จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จำกัด ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

วันที่ 25 มกราคม 2562 นาย […]

เข้าร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหน่วยบริการเคลื่อนที่ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง” ณ โรงเรียนบ้านคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

วันที่  24  มกราคม  2562 […]

จัดเวทีประชาคมโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบล และการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

วันที่ 21 มกราคม 2562     […]

ราคายางสงขลา