ข่าวและกิจกรรม

ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563 นายธวัชชัย ฤกษ์เกลี้ยง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ จุติอมรเลิศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วยสหกรณ์การเกษตรวังวิเศษ, และวิสาหกิจชุมชนบ่อน้ำร้อน เข้าร่วมอบรมการปลูก Cannabis medical grade ในรูปแบบเกษตร 4.0:สายพันธุ์กัญชา เทคนิคการปลูกตามแนวทางเกษตรอินทรีย์

  Share This:

สภาเกษตรกจังหวัดตรัง ร่วมจัดงานและร่วมพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรกเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 หน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 23 มกราคม 2563 นาง […]

ราคายางสงขลา