ข่าวและกิจกรรม

“วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะทำงานด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 ประธานคณะทำงานฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน เพื่อประชุมหารือการขับเคลื่อนคณะทำงานด้านปศุสัตว์ ในไตรมาสที่ 2”

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา […]

ราคายางสงขลา